Трговија Ком ДОО

За нас

Тrgovija.mk, интернет страна во сопственост на ДПТУ „Трговија Ком“  ДОО од Кочани, давател на услуги на информатичкото општество поврзани со продажба на стоки и услуги преку интернет (интернет трговија), трговско друштво запишано во централниот регистар на РМ на 26.10.2010 год.

Седиштето се наоѓа во деловните простори на ул. „Маршал Тито“ бб, ГТЦ Блок Б, Кочани.

На самата интернет страна се достапни информациите за општите услови, начинот на плаќање, враќање на производ (гаранција и рекламација), политики за безбедност и чување на податоци. Политиките на интернет продажното место  се усогласени со позитивните правни прописи од Законот за електронска трговија, Законот за заштита на потрошувачот и другите законски одредби.

Корисниците на нашата веб страна ќе можат да се регистрираат и добиваат одредени поволности како што се: паметење на претражувањето, предност при користење на претражувањето, собирање на поени и тн. Купувањето ќе може да се оствари и анонимно како посетител.

Доставата ќе се врши преку  компании за испорака за што трошоците ке ги подмирува ПОТРОШУВАЧОТ,  за стоките за кои важи Бесплатна достава направените трошоци за достава паѓаат на товар на „Трговија Ком“ ДОО.

За сите прашања во врска со политиките, производите или услугите и начинот на нивно купување, испорачување и рекламација користете го е-маилот: info@trgovija.mk

Телефон за подршка +389 33 550 750.

Секогаш со вас

“Трговија Ком“ ДОО

Трговија Ком ДОО - trgovija.mk